Duguent es Bestiar

Tècnica: Oli sobre tela
Any de creació: 2020

Últims treballs

Duguent es Bestiar

Oli sobre tela

Es festeig

Oli sobre tela

Dona anant a buscar aigua a sa cisterna

Oli sobre tela