Tintes

A punt d'embarcar-se

Tinta xina de colors sobre paper

Amamt a buscar aigua

Tinta xina sobre paper

Anar a comares

Tinta xina de colors sobre paper

Arreglant es peix

Tinta xina de colors sobre paper

Bufada de vent

Tinta xina de colors sobre paper

Cantador

Tinta xina sobre paper

Cavallet de mar

Tinta xina de colors sobre paper

Cavant amb es ganxos

Tinta xina de colors sobre paper

Consellons

Tinta xina de colors sobre paper

Dinar de matances

Tinta xina de colors sobre paper

Dinar de Nadal

Tinta xina de colors sobre paper

En es mercat

Tinta xina de colors sobre paper

Es banc de ses matances

Tinta xina de colors sobre paper

Es cavallet de s'hort

Tinta xina de colors sobre paper

Es feix de llenya

Tinta xina de colors sobre paper

Es jai de fer por a es pardals

Tinta xina sobre paper

Es molinet de sèmola

Tinta xina de colors sobre paper

Es parasol

Tinta xina de colors sobre paper

Jugant en es ramer

Tinta xina de colors sobre paper

Esplomant

Tinta xina de colors sobre paper

Estenent sa roba

Tinta xina de colors sobre paper

Fent llata

Tinta xina de colors sobre paper

Fent sa salsa de Nadal

Tinta xina de colors sobre paper

Jugant a la corda

Tinta xina de colors sobre paper

Mare i infant

Tinta xina de colors sobre paper

Matances

Tinta xina de colors sobre paper

Pagesa

Tinta xina de colors sobre paper

pastor i manada d'ovelles

Tinta xina de colors sobre paper

Podencs

Tinta xina de colors sobre paper

regant sa patata

Tinta xina de colors sobre paper

Sa bicicleta

Tinta xina de colors sobre paper

Sa botella

Tinta xina de colors sobre paper

Sa parrera

Tinta xina de colors sobre paper

Sa porrassa

Tinta xina de colors sobre paper

Sa sitja

Tinta xina de colors sobre paper

S'armari

Tinta xina de colors sobre paper

S'escala

Tinta xina de colors sobre paper

Sortint de missa

Tinta xina sobre paper

Es tancó de ses figueres de pic

Tinta xina de colors sobre paper

Es passos

Tinta xina de colors sobre paper

S'estel

Tinta xina de colors sobre paper

Sonada

Tinta xina de colors sobre paper

Emblanquinant

acrilic sobre cartolina

Filant llana

acrilic sobre cartolina

Es nou focs

acrilic sobre cartolina

Enfornant es pa

acrilic sobre cartolina

sa punxa de pebrassos

acrilic sobre cartolina

ses cabres estanyant

acrilic sobre cartolina

Es muret

acrílic sobre paper

Port de Vila

acrílic sobre paper